Project 1
Home | Nieuws | Bewoners van DGWN denken mee

Bewoners van DGWN denken mee

Een groot wit tafelkleed, inspirerende foto’s, (lijm)stiften & scharen. Daar gingen de huurders van zo’n 50 woningen van Woningcorporatie De Goede Woning Neerijnen tijdens een bewonersavond mee aan de slag. Onder begeleiding van architecten Bob Romijnders en Joep Rutgers brachten de bewoners hun wensen voor de buitenkant van hun woning in beeld. Wat is fijn aan de woning en wat kan beter? Een uniek proces waarbij woningcorporatie DGWN haar huurders de ruimte geeft om samen met hen invulling te geven aan het opknappen van de woningen. 

Een stap verder
Vorig jaar april zijn we met Woningcorporatie De Goede Woning Neerijnen een samenwerking aangegaan voor het verduurzamen van ruim 440 woningen. Bij 84 van deze woningen gaan wij een stap verder. Hier nemen we niet alleen energiebesparende maatregelen, maar knappen we ook de buitenkant van de woningen op. Voor de eerste keer heeft de corporatie ervoor gekozen om aan de voorkant de bewoners hierbij te betrekken.

Vervolg
Nu alle wensen en ideeën in kaart zijn gebracht werken de architecten van architectenbureau Bob Romijnders een eerste schetsontwerp uit. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld voor de bewonersvertegenwoordiging. Zij zullen samen het schetsontwerp beoordelen en eventueel voorzien van kritiek of aanvullingen. Naar aanleiding daarvan komt er een definitief ontwerp. Dit koppelen we in het voorjaar terug aan alle bewoners en daarna starten we naar verwachting eind juni met de uitvoering. Een mooi traject, waarbij we de bewoners – zonder gedoe - van a tot z betrekken bij het opwaarderen van hun woning. Een mooi voorbeeld van co-creatie!