Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wat betekent
samenwerken
met elk®?

Kleine, vaste klantteams

elk® groep werkt met kleine, vaste klantteams. Dat bespaart kosten voor onze opdrachtgevers en verhoogt onze efficienct. Geen gedoe met wachten op andere partijen; alles verloopt snel en soepel. Wij luisteren goed naar de wensen van onze opdrachtgevers en zorgen voor vastgoed dat weer helemaal up-to-date is. We werken met één vast aanspreekpunt, hebben grip op kosten en bieden budgetzekerheid. Opdrachtgevers van elk® zijn  verzekerd van waardebehoud en -ontwikkeling van het bezit en van resultaat dat aansluit bij hun vastgoedbeleid. Kortom: geen gedoe, wel maximaal resultaat.

ResultaatGericht Samenwerken (RGS)

Ruim dertig jaar geleden zijn wij als één van de drie pioniers in Nederland afgestapt van inspanningsgericht werken en zijn we begonnen met Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Deze werkwijze ontzorgt onze opdrachtgevers en legt de primaire verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij onszelf. Binnen elk® is het meer dan een visie of product, het is ‘a way of life’. RGS is volledig geïntegreerd in ons bedrijfsproces, ieder project pakken wij met deze methodiek aan. We maken samen resultaatafspraken over de kwaliteit en duurzaamheid van het vastgoed. Door te werken aan het behalen van meetbare resultaten, bereiken we samen onze doelen en vieren we gedeelde successen.

 

Ketensamenwerking

Wij geloven dat ketensamenwerking de beste manier is om vastgoedprojecten te realiseren. Door in een keten samen te werken met elk® en andere partners, profiteren opdrachtgevers van lagere faalkosten, hogere klantwaarde, betere marges en meer innovatie. We werken als co-makers aan gezamenlijke doelen, zorgen voor nog tevredener bewoners en verhogen de energetische kwaliteit binnen projecten. We maken gebruik van onze expertise op het gebied van bouwkostenmanagement, bouwlogistiek en risicomanagement. Ketensamenwerking zorgt voor maximale resultaten. Zonder gedoe.

samenwerken met elk® - klantteams met ondersteuning

Elke vastgoedportefeuille eenvoudig beheersbaar en in goede staat
met ons 5-stappenplan

Stap 1

Vertaalslag klantvraag

We vertalen de klantvraag naar de gewenste situatie: op basis van de beheerstrategie bepalen we de kwaliteitsniveaus per complex. Vervolgens stellen we de functionele eisen op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en de toekomstwaarde van de complexen vast.

Stap 2

Bepalen huidige situatie

Een grondige analyse van de huidige staat van de complexen leggen we vast via een inventarisatie en inspectie van de huidige conditie. Hieronder vallen o.a. thermografische analyses, asbestinventarisatie, NEN2767-inspectie en het Energie Prestatie Advies.

Stap 3

Analyse en ontwerp

Aan de hand van de geconstateerde verschillen tussen de huidige en gewenste situatie, maken we een quickscan met verschillende scenario’s voor de aanpak van het complex. Vervolgens optimaliseren we het gekozen scenario en vullen dat aan met een geactualiseerde, open begroting en een plan van aanpak.

Stap 4

Realisatie

We voeren de werkzaamheden uit zoals beschreven in de opdracht. Wij maken eerst een referentiestuk. Dat kan bijvoorbeeld een geveldeel of een woning zijn. Samen met onze opdrachtgever keuren we deze en leggen we het overeengekomen eindresultaat vast. Voor alle onderhoudsactiviteiten voeren wij bij oplevering een interne keuring uit; afwijkingen op kwaliteit registreren we in ons projectvolgsysteem en lossen we op. Na de interne keuring melden we de werkzaamheden gereed bij de bewoner of gebruiker. We voeren dan ook meteen een digitale tevredenheidsmeting uit bij de bewoner.

Stap 5

Beheer

Wij monitoren en anticiperen op mogelijke onderhoudsbehoeften van het vastgoed op basis van een eventueel opgesteld onderhoudsplan (MJOB). Onze aanpak leidt tot een vermindering van 45% aan onverwacht onderhoud. We voeren probleemanalyses en trendanalyses uit om problemen te voorkomen. We monitoren de voortgang per kwartaal, samenwerkingen evalueren we ieder jaar.

Werk met ons
zonder gedoe

Contact