Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Onderhoud
met elk®

Een woning renoveren is één, maar hem goed onderhouden is iets heel anders. Of het nu gaat om dagelijks, mutatie- of planmatig onderhoud; bij elk® is een woning in goede handen. We schakelen snel, communiceren helder, komen afspraken na en investeren in een goede band met de bewoners.

elk planmatig onderhoud
schilder van elk®

Elke keer voorspelbaar zijn levert de grootste verrassingen op

Zo voorkomen we ontevreden bewoners én onverwachte kosten voor corporaties.

elk-groep-philipsdorp-schilderen

We onderhouden woningen …

Goed luisteren naar bewoners is belangrijk bij elke vorm van onderhoud. Wat kan er beter aan een woning? Als er klachten zijn, wat is dan de oorzaak? En vooral: hoe kunnen we bewoners naar volle tevredenheid helpen binnen de afspraken die we met de opdrachtgever hebben gemaakt?

We willen bewoners enthousiast maken en de overlast voor ze beperken. Niet alleen het resultaat, maar ook het proces moet prettig zijn.

 … en een goed contact met de bewoners.

Onderhouden volgens de methode Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)

Onderhoud van strategie tot uitvoering

Bij elk® groep streven we naar efficiënt en effectief onderhoudsbeheer, gebaseerd op een gestructureerde aanpak. Wij onderhouden volgens een duidelijk 5-stappenplan, afgeleid van de leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS). We gaan van een grove strategische langetermijnplanning naar een gedetailleerd jaarplan (MJOP) met verschillende scenario’s. Deze aanpak stelt ons in staat om werkzaamheden te bundelen en logisch in te plannen, terwijl we de impact voor bewoners minimaliseren.

Planmatig Onderhoud

Planmatig onderhoud is cruciaal voor het waardebehoud van vastgoed, gedurende de hele levensloop. We benaderen dit ook met behulp van de RGS-methode, waarbij we altijd streven naar betaalbaarheid en een lage Total Cost of Ownership (TCO). Dit resulteert in duurzame en prijstechnisch verantwoorde oplossingen, die rekening houden met de behoeften en doelen van opdrachtgevers en huurders. Voor alle soorten onderhoud hanteren we standaardprocessen, waarin onze klantreis integraal is verwerkt.

Dagelijks Onderhoud en Mutatie Onderhoud (DOMO)

Naast planmatig onderhoud bieden we ook dagelijks en mutatieonderhoud aan. Hierbij staat vraaggestuurd onderhoud centraal. We zorgen ervoor dat onze vaste klantteams bekende gezichten in de wijk zijn, om herkenning en vertrouwen bij de bewoners te bevorderen. Onze doelstelling is om een hoog percentage ‘First Time Fix’ te realiseren, waarbij onze medewerker in één keer het probleem oplost. Dit vereist hoogwaardige vakmensen en een duidelijke intake met behulp van beslisbomen.

Klantgerichte dienstverlening: ontzorgen en snel handelen

We kunnen een KlantContactCentrum (KCC) inrichten voor opdrachtgevers. Bewoners kunnen ons rechtstreeks benaderen, waarna wij direct aan de slag gaan om hun verzoeken op te lossen. We hechten grote waarde aan het ontzorgen van woningcorporaties, op voorwaarde dat de kaders duidelijk zijn en vooraf worden vastgelegd. We streven naar snelle oplossingen, heldere communicatie en gestelde termijnen. We stellen hoge eisen aan onszelf en meten onze prestaties aan de hand van doelstellingen en KPI’s voor bijvoorbeeld responstijden en afhandeling van reparatieverzoeken.

Dataregistratie en risicobeheersing

Een belangrijk onderdeel van ons onderhoud is dataregistratie en risicobeheersing. We bouwen een databibliotheek op om de staat van onderhoud inzichtelijk te houden en samen de juiste beslissingen te nemen. Door historische gegevens en klachten te analyseren, kunnen we reparatieverzoeken meenemen in ons planmatig onderhoud, wat resulteert in doelmatige en kosteneffectieve oplossingen. We zorgen voor een dashboard dat de KPI’s, werkafspraken en doelen op gezette tijden rapporteert, zodat je altijd inzicht hebt waar we staan.

Duurzaamheid en hergebruik

Bij  elk® groep streven we naar duurzaamheid, zeker in onderhoud. We geloven in hergebruik van materialen, zoals sanitair en kranen, en moedigen dit ook aan bij onze partners. Ons mutatieonderhoud biedt de perfecte gelegenheid om gereviseerde materialen te integreren. We adviseren het gezamenlijk opstellen van materiaallijsten om hergebruik te stimuleren.

Beheren

Drie maanden na oplevering van planmatig onderhoud voeren we een woningcheck uit om zien of we hebben voldaan aan de afgesproken kwaliteit. Woningchecks zien we als aanvangskeuring voor de beheerfase, die we borgen in een MJOP. De laatste inspectie voeren we een jaar vóór de volgende geplande onderhoudsbeurt uit. Dan bepalen we of de onderhoudscyclus kan worden uitgesteld of verlicht. Deze afweging maken we altijd in overleg met onze opdrachtgever.

Onze ervaring leert dat bewoners in de weken na onderhoud nog graag aanpassingen zien. De woningcheck is daarom niet alleen een technische keuring, maar ook een moment om hun vragen en wensen in kaart te brengen. Dat helpt ons om betere service te verlenen.

elk® onderhoud - balk plaatsen

Contact
met elk®

Contact

Onderhouden
zonder gedoe