Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Elke groene wijk
heeft meer nodig dan
alleen beplanting

Wij geloven dat een prettig en duurzaam woon- en leefklimaat bijdraagt aan gezond en veilig wonen

Duurzaam werken voor leefbare wijken

Net als onze opdrachtgevers vinden wij het belangrijk dat onze werkzaamheden bijdragen aan sociaal duurzame wijken en buurten. Wij geloven namelijk dat een prettig en duurzaam woon- en leefklimaat bijdraagt aan gezond en veilig wonen. Maar dat niet alleen, wij dragen ook bij aan een sociaal duurzame en zelfvoorzienende samenleving. Daarom integreren we duurzaamheid in al onze werkzaamheden en projecten.

We voorkomen verspilling en respecteren het bestaande.

De nieuwe situatie moet winst opleveren voor milieu, ecologie en de bewoners. Deze afweging maken we door levensduur, functionaliteit en betaalbaarheid aan elkaar te koppelen. We kijken we niet alleen naar grondstoffen en materialen, maar ook naar de sociale impact. Bewoners staan centraal in de keuzes die we maken; zij hebben het recht op een duurzame en comfortabele woning.

Maximaal comfort, minimale milieu-impact

We zorgen voor extra comfort in woningen door gebruik te maken van duurzame materialen en innovatieve technieken. Wij streven naar een lagere ecologische voetafdruk en energiebesparing, zonder in te leveren op comfort. Ons team begint met een kwalitatief ruimtelijk plan dat aansluit op de locatie. We houden rekening met onderwerpen zoals circulariteit, gezondheid, mobiliteit, energieneutraliteit en biodiversiteit. Door bewust om te gaan met middelen en keuzes te maken vanuit een energetisch en circulair oogpunt, streven wij naar échte duurzaamheid met aantoonbare impact. Dit noemen wij duurzaamheid zonder gedoe.​

Erik Rave
elk®

"Circulair onderhoud en inkopen zit verankerd in onze bedrijfsvoering en in onze ketensamenwerkingen. "

Duurzaamheid betekent ook circulaire
en biobased materialen

Wij verminderen het gebruik van primaire grondstoffen door hergebruik en upcycling van materialen. Om hergebruik in de toekomst mogelijk te maken, bevestigen we de toegepaste materialen losmaakbaar en registreren we deze in een materiaalpaspoort. Wij hebben meetbare ambities voor circulariteit opgesteld en vertalen deze per project naar concrete, afgewogen projectambities. We streven naar maximale sociale impact door bewoners te betrekken en te laten zien dat duurzaam gedrag niet alleen de woonlasten verlaagt, maar ook bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Circulair onderhoud en inkopen zit verankerd in onze bedrijfsvoering en in onze ketensamenwerkingen. We zijn ISO14001 gecertificeerd. Al onze huisvesting voldoet minimaal aan label A. Ons wagenpark gaat gefaseerd over op voertuigen die elektrisch rijden. Ons ketenpark is steeds meer zelfvoorzienend met behulp van duurzame energie. De eerste bouwketen zijn al voorzien van zonnepanelen.​ En onze medewerkers maken gebruik van ‘refurbished’ telefoons, om zo het milieu te ontlasten. We gaan bewust om met middelen en maken keuzes vanuit een energetisch en circulair oogpunt.

Gewoon doen wat je zegt

Naast het realiseren van duurzaamheid met onze innovaties en aanpak, hebben we ook voor onze eigen impact een ambitieus programma.
Onze doelstellingen zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.
Daar hebben we de relevante onderwerpen uit geselecteerd en vertaald naar onze organisatie:

  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn
  • SDG 7: duurzame en betaalbare energie
  • SDG 11: veilige en duurzame steden
  • SDG 12: duurzame productie en consumptie
  • SDG 13: klimaatacties

Op basis van deze doelen hebben we concreet beleid geformuleerd. Dat wil niet zeggen dat we niet met de andere doelen bezig zijn.
Indirect dragen onze inspanningen ook bij aan andere doelen. Zoals minder armoede, schoon drinkwater, innovatie en partnerschappen.

We hebben recent een 0-meting voor onze CO2-footprint (scope 1, 2 en 3) uitgevoerd. Ons doel is om uiterlijk in 2045 klimaatneutraal te zijn. Maar in 2030 hebben we echt al een fors verbeterde footprint gerealiseerd.
Dat doen we ‘stap voor stap’ door reductie en door innovatie van onze producten, diensten en bedrijfsvoering. Dat wat op die manier nog niet kan, compenseren we. We zetten ons maximaal in voor het verlagen van de CO2-uitstoot van onze opdrachtgevers, maar doen dat binnen de elk® groep net zo goed. Geen gedoe, gewoon doen.

We laten onze voortgang jaarlijks onafhankelijk toetsen. Vanaf 2025 gaan we hier ook transparant over rapporteren. Het is ons menens. We hebben ons gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en hebben de Science Based Targets initiative (SBTi) uitgangspunten vol overtuiging ondertekend.

Een goed gesprek over duurzaam wonen? Neem contact op met ons

Contact