Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Elke wijk biedt meer
ruimte dan je denkt

Inbreiding: efficiënt ruimtegebruik en betaalbare woningen in steden

Ook wij maken ons zorgen over het enorme tekort aan woningen. Omdat nieuwe locaties en ruimte maar beperkt zijn, is het nodig naar andere mogelijkheden te kijken. Te denken in kansen. En die zien wij volop.

Inbreiding draagt bij aan een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte en zorgt voor meer betaalbare woningen in stedelijke gebieden. Inbreiding betekent dat er binnen een bebouwd gebied wordt gebouwd. Bijvoorbeeld door leegstaande panden – zoals scholen of kantoorpanden – te transformeren naar woningen of door nieuwe woningen op braakliggende terreinen in de stad te bouwen.

Lees meer over onze wijktransformatie

Beschikbaarheid verhogen betekent overleggen

Lees meer over onze klantreis

Door inbreiding kunnen we de bestaande woningvoorraad uitbreiden en zo bijdragen aan het verminderen van het woningtekort. Daarnaast kan inbreiding ook zorgen voor een betere leefbaarheid van de stad, omdat het sociale cohesie en een betere benutting van de voorzieningen in de buurt in de hand werkt.

Daar staat tegenover dat inbreiding kan leiden tot verzet van omwonenden en andere belanghebbenden, zoals buurtbewoners of de gemeente. Heldere communicatie en begeleiding is dan ook essentieel. elk® luistert, betrekt, communiceert en voert uit. We zorgen voor draagvlak en houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Van planvorming tot uitvoering tot nazorg.

Hoe elk® dat op een vriendelijke en duurzame manier doet? We nemen je graag mee:

Optoppen, inschuiven
en uitbreiden!

Met een wijktransformatie creëren we op een efficiënte en vriendelijke manier meer betaalbare en duurzame woningen in de wijk. Tot wel 50% extra woonruimte! Dat kan door het optoppen van lage flats. Door hoekwoningen te veranderen in drie appartementen of door onbenutte plekken in de wijk te verdichten.

Daarmee stimuleren we de doorstroming naar passende woningen, behouden we het karakter van de wijk én bevorderen we de leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie. In behapbare stappen én met een goed doordachte bewonersreis. Zo realiseren we met bewoners en woningcorporaties een duurzame wijk-upgrade.

 

Lees meer over onze wijktransformatie

Hoe elk® een antwoord
heeft op woningtekorten?
Vraag het ons

Contact