Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Transformeer
met elk®

De huidige markt vraagt om vernieuwende concepten. Er is een groot tekort aan woningen en er is weinig ruimte om nieuwe woningen te (blijven) bouwen. Daarom kijken we met een frisse blik naar bestaande wijken en hebben we verschillende mogelijkheden om die te verdichten. Met slimme (prefab-) oplossingen zorgen we niet alleen voor meer woningen, maar ook voor passende woningen. We kijken namelijk goed naar wat de wijk nodig heeft en betrekken daar de huidige bewoners bij.

Grote eengezinswoningen? Die toveren we om naar drie kleinere woonruimtes. Op lege plekken verrijst nieuwbouw. En ook bestaande flats worden zo aangepast dat ze ruimte bieden aan meer bewoners, bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra woonlaag. Zo kunnen we tot wel 50% extra woonruimte creëren binnen bestaande wijken.

elk transformeren
elk-transformeren-kubus-plaatsen

Elke kans aangrijpen om meer uit de wijk te halen

Met de transformatie van een wijk ontstaan ongekende mogelijkheden. Allereerst kunnen bestaande woningen en gebouwen aangepast worden zodat er meer mensen kunnen wonen. Daarnaast helpt het de doorstroom te bevorderen. Ouderen kunnen kleiner gaan wonen, starters kunnen een eerste woning krijgen. Woningen die niet getransformeerd worden, krijgen een onderhoudsbeurt en worden energiezuinig gemaakt. Zo profiteert de hele wijk van een transformatie. Snel en zonder weerstand, zonder gedoe.

elk transformeren het start bij bewoners

Goed luisteren en zien wat er leeft in een wijk is belangrijk bij de start van een transformatie. Zit iedereen nog op de juiste plek? Wat speelt er bij bewoners? Welke behoeftes leven er? Wat kan er verbeterd worden? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat bewoners graag meedoen? Want deelname moet een win-win zijn voor alle betrokkenen.

Een wijktransformatie begint bij de mens
en eindigt met een wijk waar iedereen zich thuis voelt

elk transformeren vroeg in de wijk

Sociaal spoor

Renoveren, bouwen, slopen … er zijn veel bedrijven die dat kunnen. Maar renoveren, bouwen en slopen op een sociale manier? Dat is een heel ander verhaal. We weten maar al te goed hoe belangrijk het is bewoners te betrekken bij plannen en ontwikkelingen. We zijn namelijk te gast in hun woning, complex of wijk. Daarom investeren we veel tijd en moeite in een goede, duurzame band met bewoners. Door persoonlijke aandacht, door goed te luisteren en door te vragen. Sociale begeleiding – ofwel het sociale spoor – vormt daarom een onmisbare schakel binnen wijktransformatie. Bewoners voelen zich gehoord en dat zorgt voor draagvlak.

elk transformeren technisch spoor

Technisch spoor

We verdichten en renoveren. Met slimme (prefab-) oplossingen transformeren we woningen en benutten we lege plekken in de hele wijk. In het tempo van de wijk ontstaan er tot wel 50% meer woningen. Bovendien krijgt de wijk een duurzame upgrade.

Een wijktransformatie begint niet met een sloopkogel en cementmolen maar met oren en ogen. We transformeren stapsgewijs in het tempo van de wijk.

René Olde Monnikhof
elk®

"Een wijktransformatie sluit naadloos aan op onze geen gedoe-filosofie. We willen dingen altijd logisch en makkelijk maken voor corporaties en hun bewoners."

Een wijktransformatie
in vier fases

Fase 1

Masterplan

De wijkscan is een eerste stap naar het masterplan. Daarin staan de stappen die nodig zijn om de ambitie en kansen van de wijk te realiseren. We omschrijven woonprogramma’s, duurzaamheidsplannen en de communicatiestrategie richting bewoners. Hoe we de rest van de wijk renoveren en verduurzamen. En hoe we mensen uit de wijk en andere stakeholders betrekken.

 

Fase 2

Stedelijke verdichting

Verdichten is een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Afhankelijk van de wijk, passen we slimme maatregelen toe waarmee we extra woonruimte creëren. Als het even kan met vervangende nieuwbouw of nieuwbouw op onbenutte ruimte. Hoekwoningen veranderen we in drie appartementen. Tussenwoningen worden twee appartementen. Lage galerijflats of portiekwoningen krijgen een extra woonlaag en een nieuw aanzicht. Lege plekken in de wijk verdichten we met nieuwbouw.

 

Fase 3

Renoveren

We renoveren de bestaande woningen in de wijk. We passen direct duurzame maatregelen toe, zodat de woningen klaar zijn voor de toekomst. Daarmee hebben we inmiddels ruime ervaring: de afgelopen vijf jaar renoveerden we ruim 7000 woningen voor 24 corporaties. Om de renovatie snel, betaalbaar en overlast-arm te laten verlopen, trainen we onze vaklieden continu en zoeken we samen met onze partners naar innovaties.

 

Fase 4

Onderhouden

Tijdens fase 2 en 3 focussen we continu op de Total Cost of Ownership. Daar plukken we in de deze fase de vruchten van met een optimaal onderhoudsprogramma. Alle woningen krijgen planmatig,  mutatie- en vraaggestuurd onderhoud. Zelfs tegen een vaste prijs per woning, dertig jaar gegarandeerd. We monitoren of woningen voldoen aan producteisen en de overeengekomen woonkwaliteit.

 

Neem een kijkje in onze TransforMEER-woningen!

Portiek

Appartement

Optopper

Drielaags

Tweelaags

elk-transformeren-kubus-plaatsen

elk-transformeren-kubus-plaatsen

Transformeren met prefab elementen

Vier uitdagingen voor alle woningcorporaties waarvoor een wijktransformatie de oplossing biedt

1. Beschikbaarheid

Hoe matchen we de vraag met het beschikbare aanbod? Onze slimme prefab-oplossing maakt het mogelijk een kant-en-klare woning snel te bouwen op de plek van een bestaande woning: van sloop tot sleuteloverdracht in 25 dagen.

2. Duurzaamheid

elk® helpt corporaties bij het behalen van hun duurzaamheidsambitie. Onze prefab-oplossing is volledig in hout uitgevoerd. Zo zorgen we niet alleen voor een CO2-reductie, we slaan het zelfs op.

3. Betaalbaarheid

We streven naar woningen die hun hele levenscyclus betaalbaar blijven. Geen snelle winst maar langetermijndenken. We houden kosten laag door met prefabmodules en -componenten te werken.

4. Leefbaarheid

Met ons sociaal spoor creëren we een duurzame verbinding met de wijkbewoners. We transformeren met hart en ziel, met aandacht voor de bewoners en hun behoeftes. Niet tijdelijk, maar blijvend.

Een wijktransformatie
in cijfers

PMC

7

Betaalbare gestapelde woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens

MPG

0.47

Wijktransformatieprojecten komen in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Biobased materialen

31%

Grotendeels houtbouw

CO2-reductie

45%

Klimaatverandering GWP 100 jaar van 3,063, berekend in kg CO2 eq, p/m2 BVO p/jaar (standaard is 5,5)

BCI

62%

Hoge score door hoog losmaakbaarheidsgehalte

Beschikbaar in serie

1 - 1.000

We streven naar een beheerste groei van zo’n 200 woningen per jaar

De digitale brochure
van een wijktransformatie ontvangen?

De brochure Wijktransformatie sturen we je binnen drie werkdagen per mail toe.

Een wijk­transformatie
zonder gedoe