Bij bezoek van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Elke woning
wordt een thuis

Geen sloopkogel of cementmolen

Om fijn te wonen heb je meer nodig dan alleen een dak boven het hoofd. Een leefbare wijk is minstens zo belangrijk. Daarom komen we niet met een sloopkogel en een cementmolen de wijk in. Onze voelsprieten zijn het belangrijkste gereedschap bij het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk. Daarmee leren we wat er leeft in de wijk, en wat er achter de voordeur speelt. En juist met die kennis kunnen we aan de slag met het verbeteren van de wijk.

Leefbaarheid is opgenomen in onze scenario's

Voor we aan de slag gaan, brengen we in kaart hoe de wijk er als geheel voorstaat en hoe die samengesteld is. Daarna maken we verschillende scenario’s, waarin we kijken hoe we ook de leefbaarheid kunnen meenemen in de plannen. Voor zover we daar invloed op hebben, natuurlijk. Op een aantal onderdelen kunnen we toegevoegde waarde leveren:

Veiligheid

Een veilige wijk is essentieel voor een goede leefbaarheid. En die veiligheid vergroten we bijvoorbeeld door goede verlichting aan te brengen in achterommetjes. Kleine moeite, groot effect.

Aandacht voor sociale cohesie

Een buurt waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar, waarin er sociale interactie is en waarin mensen elkaar helpen en ondersteunen, draagt bij aan de leefbaarheid. Dus gaan we altijd op zoek naar ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een buurthuis, speeltuin of park.

Woonomgeving

De kwaliteit van de woonomgeving speelt een grote rol in de leefbaarheid. Denk aan zaken als schoonheid, onderhoud, groenvoorzieningen en de aanwezigheid van speeltuinen en sportvelden. Ook hierin kunnen we het verschil maken.

Milieu

De kwaliteit van de lucht, water en bodem in de wijk is belangrijk voor de gezondheid van bewoners. Als er bijvoorbeeld veel gemotoriseerd verkeer in een buurt is, kan dat leiden tot luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarom proberen we het gebruik van fietsen en openbaar vervoer te stimuleren. Om bodemverontreiniging en vervuild water te voorkomen, helpen we het milieu een handje met een goede ondergrond bij afvalinzamelingslocaties.

Weten hoe elk® naar
leefbaarheid kijkt?
Neem contact met ons op

Contact